مالیات و بازار مسکن

مالیات و بازار مسکن

 
سال 1392 هر چه بیشتر در مبحث " برنامه ریزی مسکن " تحقیق میکردم ، بیشتر به ضرورت اخذ مالیات ارزش افزوده بر ساخت و فروش مسکن پی می بردم ، تلاشی که نتیجه اش جز یک تحقیق دانشگاهی ، به مذاکره با نمایندگان مجلس انجامید . ولیکن در آن مقطع وزارت مسکن و شهرسازی ، به نمایندگی دولت مخالفت نمود و تلاش نمایندگان موافق راه به جایی نبرد .
سال 1392 هر چه بیشتر در مبحث " برنامه ریزی مسکن " تحقیق میکردم ، بیشتر به ضرورت اخذ مالیات ارزش افزوده بر ساخت و فروش مسکن پی می بردم ، تلاشی که نتیجه اش جز یک تحقیق دانشگاهی ، به مذاکره با نمایندگان مجلس انجامید . ولیکن در آن مقطع وزارت مسکن و شهرسازی ، به نمایندگی دولت مخالفت نمود و تلاش نمایندگان موافق راه به جایی نبرد .
آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه 20/3/1396 هیات وزیران در خصوص فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن در راستای چند هدف میتواند باشد :
1. تلاش در جهت تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از نقش کالایی مسکن که  ازویژگی احتکار و دلالی بالایی برخوردار است .
2. حذف ناعادلانه تخفیف های مالیاتی در خصوص مسکن نسبت به سایر بازارها ، به گونه ای که همه تولید کنندگان و فروشندگان می باست ده در صد مالیات بر ارزش افزوده میدادند ، به جز تولیدکنندگان و فروشندگان مسکن .
3.ایجاد نظام شفاف داد و ستد در بازار مسکن و جلوگیری از رانتهای خاص و ورود نظارتی دولت بر عملکرد بازار مسکن در شهرهای بزرگ .
4. تامین منابع مالی دولت از یک منبع مالیاتی پایدار و با بارمالیاتی حداقلی ، مشابه بسیار از کشورهای جهان.
 
البته در کنار این اهداف باید نگرانی هایی را چاره نمود از جمله امکان اجرای دقیق آیین نامه می باشد که با تدریجی بودن ، امکان اجرا دقیق آن زیاد می باشد .
از دیگر نقاطمنفی امکان شوک رکودی به بازار مسکن است که با توجه به شرایطی رکود موجود ، بعید است بیش از آنچه شاهد رکود هستیم ، شرایط نامطلوب تر گردد . و شاید از حیث زمانی هم شرایط موجود مناسب تر باشد تا در صورت خروج بازار مسکن از رکود دوباره شاهد دلالی سوداگرایانه در بازار مسکن نباشیم و مطالعات اقتصادی و اجتماعی در بازار مسکن کارکرد خود را مشابه کشورهای پیشرفته جهان بازیابی کند .
 
دغدغه دیگر کاهش درآمدهای کوتاه مدت شهرداری هاست ، که به نظر میرسد در بلند مدت با اختصاص سه درصد از درآمد مالیات بر ارزش به شهرداریها ، جبران گردد و در گذر زمان نوعی مشارکت بیشتر دولت در امور توسعه شهری برای بهره مندی از مالیات آن را به عنوان شریک شهرداریها به همراه داشته باشد .
 
محمد مهدی برادران _پژوهشگر برنامه ریزی شهری

درباره محمد مهدی برادران

همزمان با تدریس دروس دانشگاهی، مدیریت امور اجتماعی و مشارکت­های مردمی شهرداری را بر عهده گرفتم و تلاش نمودم با رویکرد اجتماعی به شهر، شکاف میان مردم و شهرداری را کاهش دهم...

زندگی نامه >>

 

گالری تصاویر