دکتر برادران: برخورد مناسبی با سرمایه نیروی انسانی جوان نمی شود

دکتر برادران: برخورد مناسبی با سرمایه نیروی انسانی جوان نمی شود

دکتر برادران در جمع فعالان دانشجویی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی گفت: دغدغه های من بیشتر در حوزه مدیریتی است تا بخش های سیاسی. دغدغه من این است که باید فرصت های تازه ای برای جوانان فراهم شود.

نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان فردی که در مشهد متولد شده ام، 40 سال شهرم را ترک نکردم و با گروه های مختلف اجتماعی ارتباط داشته و کار کرده ام؛ با اتکا به این تجربه عرض می کنم که توسعه شهر و کشور محقق نمی شود مگر اینکه به سرمایه های خودمان توجه کنیم. سرمایه ما نیروی انسانی ماست؛ نیروی انسانی جوان ماست که ویژگی اش کنجکاوی است. توجه نکردن به این سرمایه ضربه بدی به جامعه ما می زند.

 این دکترای برنامه ریزی شهری تاکید کرد: ما برای تحول در شهر مشهد و توسعه کشور به تک تک شما دانشجویان حاضر در این نشست نیاز داریم.

معاون شهردار سابق مشهد افزود: در آن دوره که ما به جمع انجمن کلانشهرهای جهان پیوستیم به ما گفته می شد که کشور شما در معرض حمله آمریکا قرار دارد، در چنین شرایطی توانستیم جایگاه شهرداری مشهد را به عنوان تنها عضو هیات مدیره انجمن کلانشهرهای جهان تثبیت کنیم. من به عنوان یکی از هشت عضو کمیته علمی کلانشهر های جهان الگوی علمی مدیریت شهرها را مورد بررسی قرار دادیم. این جایگاه برای مشهد نتیجه اعتماد به نسل جوان، احترام به خرد جمعی و کنار گذاشتن سلایق تند سیاسی بود.

وی ادامه داد: گفتگو، تعامل، بیان نظرات و بیان اندیشه های مختلف می تواند برای ما درس آموز باشد. در آن دوره اعتمادی که به من و دیگر معاونان و مدیران شهرداری شده بود این نتیجه را داد . در واقع نیروی جوان و متخصص توانست این جایگاه را رقم بزند. ما کار کارشناسی را بر اندیشه های سیاسی مقدم دانستیم و چنین دستاوردهایی حاصل شد؛ باید این اعتماد به جوانان احیا شود.

درباره محمد مهدی برادران

همزمان با تدریس دروس دانشگاهی، مدیریت امور اجتماعی و مشارکت­های مردمی شهرداری را بر عهده گرفتم و تلاش نمودم با رویکرد اجتماعی به شهر، شکاف میان مردم و شهرداری را کاهش دهم...

زندگی نامه >>

 

گالری تصاویر