100 دقیقه چالش بر سر انتخاب شهردار آینده مشهد در میز گرد خراسان رضوی مشهد ، شهردار اقتصادی وفرهنگی می خواهد نه سیاسی

درباره محمد مهدی برادران

همزمان با تدریس دروس دانشگاهی، مدیریت امور اجتماعی و مشارکت­های مردمی شهرداری را بر عهده گرفتم و تلاش نمودم با رویکرد اجتماعی به شهر، شکاف میان مردم و شهرداری را کاهش دهم...

زندگی نامه >>

 

گالری تصاویر